> Vanliga frågor > Skicka inskannade data via e-post
6SHK-001

Skicka inskannade data via e-post

Ställ in nödvändiga inställningar för att skicka via e-post från din dator. Följ nedanstående steg.
OBS!
Kontrollera och skriv ned följande information i förväg:
E-postadressen som ska registreras som destination
Information om inställningar för e-postservern för autentisering (SMTP-servernamn*, portnummer, verifieringskrav, användarnamn, lösenord osv.)
Du kan kontrollera uppgifterna i handboken och hjälpfilen för det program som du för närvarande använder.

Steg 1 Konfigurera maskinen för att skicka e-post (från din dator)

Använd det särskilda inställningsverktyget (Inställningsverktyg för sändfunktion) i den webbläsare som har installerats i maskinen.
1
Starta Inställningsverktyg för sändfunktion.
Ange "http://<maskinens IP-adress>/sendsupport_login.html" i webbläsarens adressfält och tryck på knappen [RETUR] på tangentbordet.
2
Klicka på [Start].
Om inloggningsskärmen visas
3
Klicka på [Inställningar för Sänd till e-post].
Om en skärmbild där du uppmanas att ange PIN-koden för adressboken visas
4
Ange den information som krävs.
[Registrering]
[Favoritnummer]
Registrera en e-postadress i <Favoriter> i adressboken. Välj ett nummer som inte används på rullgardinsmenyn.
[Namn för favoritnummer]
Det angivna namnet visas i en lista i adressboken. Ange ett namn som är enkelt att hitta senare.
[Inställningar för sändningsmottagare]
[Mottagare e-postadress]
Ange den e-postadress som du vill skicka inskannade original till.
[SMTP-serverinställningar]
[SMTP-server]
Ange namnet på SMTP-servern.
[SMTP-verifiering]
Klicka på radioknappen [Inställt] eller [Inte inställt] i enlighet med verifieringsinställningarna för SMTP-servern. Om [Inställt] har valts anger du användarnamnet i [Användarnamn] och lösenordet i [Lösenord].
5
Klicka på [Nästa].
6
Bekräfta inställningarna och klicka på [Registrera].
7
Tryck på strömbrytaren och stäng av maskinen.
För att slutföra registreringen måste du slå av och sedan på maskinen igen.
8
Vänta i minst 10 sekunder efter att strömmen stängts av innan du trycker på strömbrytaren igen.
Då slutförs inställningarna för e-postsändning.

Steg 2 Skanna ett original på maskinen och skicka det via e-post

1
Placera originalet i mataren eller på glasskivan.
2
Välj <Scanna> på skärmen Hem.
Om inloggningsskärmen visas
3
Välj <E-post>.
4
Ange destination.
1
Välj <Adressbok> på fliken <Ange mottagare>.
2
Välj <Till>.
3
Markera kryssrutan för önskad destination och välj <Använd>.
5
Välj <Start>.
Om originalet har placerats i mataren
När originalet har skannats skickas inskannade data till den angivna e-postadressen.
Om originalet har placerats på glasskivan
1
När originalet har skannats väljer du <Startar sändn.>.
Inskannade data skickas till den angivna e-postadressen.
Om du skannar flera original
Om sändningen misslyckas