> Problem med kopiering/utskrift > Kopieringstätheten är låg
6SHK-033

Kopieringstätheten är låg

En möjlig orsak kan vara att glasskivan eller mataren är smutsig eller att kopieringsinställningarna är fel. Kontrollera följande.

Är glasskivan eller mataren smutsig?

Rengör glasskivan och mataren.

Är kopieringsinställningarna rätt?

Kontrollera inställningarna för bildkvalitet och täthet i kopieringsinställningarna. Ändra inställningarna om det behövs.

Har du ändrat standardinställningarna för kopiering?

Om du har ändrat standardinställningarna med <Ändra standardinställningar (kopiering)> ska du initiera inställningarna för att återställa fabriksinställningarna.