> Problem med kopiering/utskrift > Utskriften verkar gå långsamt
6SHK-030

Utskriften verkar gå långsamt

En möjlig förklaring kan vara att det inte finns tillräckligt med ledigt minne. Kontrollera följande.
OBS!
Följande fenomen hör till enhetens egenskaper och innebär därför inte att något är fel.
Det tar en stund innan den första sidan skrivs ut.
Utskriftshastigheten kan bli lägre beroende på det påfyllda papperets pappersorientering. Ändra pappersorienteringen om det är möjligt.
Efter kontinuerlig utskrift eller utskrift på smalt papper kan utskriftshastigheten minska eller utskriften pausas medan enhetens temperatur eller bildkvalitet justeras.
Vänta en stund om utskriften pausas. Utskriften återupptas när justeringen är klar.

Finns det inte tillräckligt med ledigt minne?

Skriv ut, skicka eller ta bort data som inte behöver vara sparade i minnet.  

Använder du funktionen Säker utskrift?

Om du inte använder funktionen för säker utskrift är det lämpligt att ange <Använd säker utskr.> till <Av>.