> Problem med fax/telefon > Det går inte att växla automatiskt mellan telefon och fax
6SHK-03E

Det går inte att växla automatiskt mellan telefon och fax

En möjlig förklaring kan vara att mottagningsläget eller mottagningsinställningarna är fel, eller att det inte finns tillräckligt med ledigt minne. Kontrollera följande.

Har enheten konfigurerats för automatisk växling mellan telefon och fax?

Kontrollera att mottagningsläget är inställt på <Fax/tel (auto-växling)>, <Telefonsvarare> eller <Nätväxel>.  
Om inställningen är <Telefonsvarare> ska du kontrollera att telefonsvararen är ansluten till enheten, att den är påslagen och har ett inläst svarsmeddelande.

Finns det inte tillräckligt med ledigt minne?

Skriv ut, skicka eller ta bort data som inte behöver vara sparade i minnet.  

Är inställningen för <Starttid för uppringning> för kort?

Om inställningen för <Starttid för uppringning> är för kort kan det hända att enheten inte hinner identifiera att det är ett fax som ska tas emot och den externa telefonen ringer då istället. Ange <Starttid för uppringning> till en tillräcklig längd.  

Är telefonlinjen av dålig kvalitet?

Ändra inställningen för <Mottagningsstarthastighet> om telefonlinjen är dålig.  

Stöder den avsändande faxmaskinen en faxidentifieringssignal (CNG-signal)?

Den här enheten kan inte växla till faxmottagningsläge om inte den avsändande faxmaskinen sänder en faxidentifieringssignal. Ta emot faxet manuellt.