> Problem med fax/telefon > Det går inte att ta emot fax
6SHK-039

Det går inte att ta emot fax

En möjlig förklaring kan vara fel mottagningsläge eller mottagningsinställningar. Kontrollera följande.

Tar du emot fax automatiskt?

Kontrollera att mottagningsläget är inställt på <Fax/tel (auto-växling)>, <Auto>, <Telefonsvarare> eller <Nätväxel>.  
Om inställningen är <Telefonsvarare> ska du kontrollera att telefonsvararen är ansluten till enheten, att den är påslagen och har ett inläst svarsmeddelande.
Ledigt utrymme i minnet håller på att ta slut. Skriv ut, skicka eller ta bort data som inte behöver vara sparade i minnet.  

Tar du emot fax manuellt?

Kontrollera att mottagningsläget är inställt på <Manuell>.  
Välj <Börja ta emot> innan du lägger på luren eller ange ID-numret för fjärrmottagning. Om du lägger på luren först bryts anslutningen.

Använder du en linje med optisk fiber för faxmottagning?

Enheten är kompatibel med analoga linjer. När du använder en optisk fiberlinje eller IP-telefonlinje kanske enheten inte fungerar på rätt sätt beroende på anslutningsmiljön eller anslutna enheter. I så fall kontaktar du leverantören för den optiska fiberlinjen eller IP-telefonen.

Tar du emot fax från faxinformationstjänster?

Kontrollera i inställningen <Välj linjetyp> att typen av telefonlinje har angetts till tonsignal.  
Om du använder en pulslinje ska du ange mottagare genom att klicka på knappen Tonval på fliken <Ange mottag.> och sedan ange mottagaren. Om du anger mottagare efter att ha klickat på knappen Tonval sänds tonsignaler även om du använder en pulslinje.
Ta emot faxet genom att följa röstanvisningarna från faxinformationstjänsten.