> Problem med fax/telefon > De fax du tar emot är inte rena när de skrivs ut
6SHK-03A

De fax du tar emot är inte rena när de skrivs ut

En möjlig orsak kan vara att glasskivan på sändningsenheten är smutsig eller att enhetens mottagningsinställningar är fel. Kontrollera följande.

Är skanningsområdet på sändningsenheten smutsigt?

Be avsändaren att kontrollera om skanningsområdet på sändningsområdet är smutsigt.

Saknar den mottagna sidan någon del av innehållet?

Placera pappersledarna så att de ligger an mot papperets kanter.  
Kontrollera att du skriver ut på papper av rätt format.  
Ange <Använd Minska mott.storlek> till <På>.