> Problem med fax/telefon > Det går inte att skicka fax genom att ange mottagare i sändningshistoriken
6SHK-037

Det går inte att skicka fax genom att ange mottagare i sändningshistoriken

Historiken visas inte när historikdata saknas eller historikfunktionen är begränsad. Kontrollera följande.

Har du stängt av enheten?

När enheten stängs av raderas sparade historikdata.

Har du angett <Begränsa nya mottagare> till <På>?

När du väljer <På> raderas de historikdata som har sparats innan du valde inställningen <På>.

Har du angett <Begr. omsändning från logg> till <På>?

När du väljer <På> kan du inte ange mottagare från historiken.