> Problem med fax/telefon > Mottagningshastigheten är låg
6SHK-03F

Mottagningshastigheten är låg

Kontakta avsändare och kontrollera att upplösningen är rätt.