> Problem med nätverket > Det går inte att hitta utskriftsservern som ska anslutas
6SHK-01J

Det går inte att hitta utskriftsservern som ska anslutas

Kontrollera utskriftsserverns och datorns status.
Kontrollera att utskriftsservern och datorn är rätt anslutna.
Kontrollera att utskriftsservern är igång.
Kontrollera att du har behörighet att ansluta till utskriftsservern. Om du inte är säker kontaktar du serveradministratören.
Kontrollera om [Nätverksidentifiering] är aktiverat.