> Problem med nätverket > Osäker på den inställda IP-adressen
6SHK-01F

Osäker på den inställda IP-adressen

Du kan kontrollera IP-adressen på följande sätt.

Visa IPv4-inställningar

<Statusmonitor>  <Nätverksinformation>  <IPv4> Välj inställningen som ska visas Kontrollera inställningarna

Visa IPv6-inställningar

<Statusmonitor>  <Nätverksinformation>  <IPv6> Välj inställningen som ska visas Kontrollera inställningarna