> Problem med skanning > Det går inte att skanna via datorn
452U-01Y

Det går inte att skanna via datorn

En möjlig orsak kan vara att originalet inte är rätt placerat eller att det är problem med skannerns drivrutinsinställningar. Kontrollera följande.

Är originalet rätt placerat?

Placera originalet på rätt sätt.  

Är det problem med skannerns drivrutin eller programvara?

Installera om skannerns drivrutin eller programvara.

Är det rätt inställning av upplösningen?

Om upplösningen är för hög kan det bli omöjligt att skanna på grund av aktuell miljö. Minska i så fall upplösningen och kontrollera sedan om det går att skanna.