> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Väljaprindi servas on plekid
43HY-07F

Väljaprindi servas on plekid

Põhjuseks võib olla probleem veerisesätetega või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õige paberiformaat ja -tüüp.

Kas prindite andmeid ilma veeristeta?

See probleem esineb siis, kui printeridraiveris on määratud olematud veerised. Veenduge, et prinditava dokumendi ümber oleksid veerised.
Vahekaart [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]