> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Paberi tagakülg on määrdunud
6SH5-065

Paberi tagakülg on määrdunud

Põhjuseks võib olla määrdunud kinnitussõlm või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas sisestasite paberi, millel on väiksem pind kui prinditavatel andmetel?

Kontrollige, et paberi formaat sobiks kokku prinditavate andmete väljaprindi suurusega.

Kas olete puhastanud kinnitussõlme?

Puhastage kinnitussõlm.  

Kas pooltoonides pildi, näiteks foto printimisel väikeses formaadis raskele paberile tekivad paberile triibud?

Muutke sätet <Kinnit. täius. väh. ras. väik. pb.>. Kui määrata selle sätte olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, muutub printimine aeglasemaks.