> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Ilmuvad valged laigud
6SH5-063

Ilmuvad valged laigud

Põhjuseks võib olla probleem töökeskkonnaga või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate niisket paberit?

Asendage see õige paberiga.  

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas tühi ala jääb tumeda teksti või joonte keskele?

Muutke sätte <Kõrge niiskuse režiim> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimistihedus olenevalt ümbritseva keskkonna õhuniiskusest erineda.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi eemaldamise tõhususe tagamiseks hoidma seadme sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas kasutate seadet suure õhuniiskusega keskkonnas?

Muutke sätte <Kõrge niiskuse režiim> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimistihedus olenevalt ümbritseva keskkonna õhuniiskusest erineda.

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.