> Paberiummistuste kõrvaldamine > Paberiummistused
43HY-05E

Paberiummistused

Paberiummistuse korral kuvatakse ekraanil teade <Paber ummistus.>. Vajutage lihtsate lahenduste kuvamiseks klahvi <Edasi>.
Kui kuvatavaid juhiseid on keeruline mõista, vaadake paberiummistuste kõrvaldamiseks järgmisi teemasid.
Söötur Paber kiilub kinni sööturis
Universaalalus/paberisahtel Paber kiilub kinni paberiallikas
Väljastusalus Paber kiilub kinni põhiseadmes
Sisemus Paber kiilub kinni põhiseadmes
Dupleksne suunaja Paber kiilub kinni põhiseadmes
Tagumine pool Paber kiilub kinni põhiseadmes
TÄHTIS
Kinnikiilunud paberi eemaldamisel ärge lülitage seadet välja
Seadme väljalülitamine kustutab prinditava teabe. Jälgige seda faksitud dokumentide vastuvõtmisel eriti hoolikalt.
Rebenenud paberi korral
Eemaldage kõik paberitükid, et need ei ummistaks seadet.
Korduva paberiummistuse korral
Enne paberi asetamist seadmesse koputage paberipakki servade tasandamiseks tasasel pinnal.
Kontrollige, kas paberi tüüp sobib selle seadmega.  
Kontrollige, et seadmesse poleks jäänud paberitükke.
Ärge kasutage kinnikiilunud paberi seadmest eemaldamisel jõudu
Paberi eemaldamine jõuga võib kahjustada seadme osi. Kui teil ei õnnestu paberit eemaldada, pöörduge Canoni kohaliku volitatud edasimüüja või Canoni klienditoe poole. Kui probleemi ei saa lahendada