> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Tühjadel aladel tekivad järelkujutised
43HY-0EY

Tühjadel aladel tekivad järelkujutised

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas varikujutised tekivad samale lehele?

Muutke sätte <Kõrge niiskuse režiim> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimistihedus olenevalt ümbritseva keskkonna õhuniiskusest erineda.

Kas järelkujutised tekivad pärast seda, kui väikese formaadiga paberile printimise järel prinditakse suure formaadiga paberile?

Muutke sätte <Kuuma offseti korr. 1> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.