> Kui te ei saa korralikult printida > Paber kortsub või kooldub > Paber kortsub
43HY-0FA

Paber kortsub

Põhjuseks võib olla, et paber pole õigesti laaditud või ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas paber on õigesti laaditud?

Kui paber pole sisestatud allapoole piirjoont või asetseb viltuselt, võib see kortsuda.  

Kas kasutate niisket paberit?

Asendage see õige paberiga.  

Kas see probleem esineb tavapaberile või õhukesele paberile printimisel?

Muutke sätte <Paberi kortsumise korr.> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib väljaprint olla tuhm või printimine aeglasem.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.