> Probleemid skannitud dokumentide saatmisega > Skannitud dokumente ei saa saata
43HY-0C2

Skannitud dokumente ei saa saata

Põhjuseks võivad olla valed saatmis- või serverisätted. Kontrollige järgmist.
Teiseks põhjuseks võib olla seadme ja arvuti vahelise ühenduse probleem. Vt ka allpool olevaid teemasid.

Kas seadme e-posti aadress on määratud?

Kontrollige, kas e-posti aadress on õigesti määratud.  

Kas sihtkoha andmed on õigesti määratud?

Kontrollige, kas sihtkoha andmed on õigesti määratud.  

Kas e-kirja saab saata arvutist?

Kontrollige, kas saate saata e-kirja sama meiliserveri kaudu, mida kasutab seade.

Kas e-kirja saatmissätted on õiged?

Kontrollige põhilisi e-kirja saatmissätteid.  
Konfigureerige Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil POP-autentimise üksikasjalikud sätted enne saatmist või krüptitud sidevahetust.  

Kas SMTP-serveri või DNS-serveri sätted on õiged?

Kui e-kirju ei saa saata, kontrollige, kas SMTP-server või DNS-server on õigesti määratud.

Kas serveri andmed, nagu parool, on õiged?

Kontrollige, kas sisselogimisparool ja muud serveri andmed on õigesti salvestatud.

Ega manustatud faili andmemaht pole liiga suur?

Vähendage e-kirja teel saadetavate failide andmemahtu.  

Kas SMB saatmissätted on õiged?

Kontrollige SMB saatmissätteid.
MÄRKUS
Sõltuvalt kasutatavast võrgust võib vaja minna täiendavaid sätteid. Lisateabe saamiseks pöörduge internetiteenuse pakkuja või võrguadministraatori poole.
TLS-i lubamine e-posti jaoks.  
Pordinumbrite muutmine.