> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Prinditud vöötkoodi ei saa lugeda
43HY-074

Prinditud vöötkoodi ei saa lugeda

Võib juhtuda, et väikest vöötkoodi või jämedatest joontest koosnevat vöötkoodi ei saa lugeda.
Suurendage vöötkoodi.
Kui vöötkoodi jooned on risti paberi väljumise suunaga, siis pöörake pilti 90 kraadi, et jooned oleksid paberi väljumise suunaga paralleelsed.
Kui probleem püsib pärast eelnevate toimingute läbiviimist, siis muutke režiimi, kasutades selleks printeridraiveris sätet [Barcode Adjustment Mode]. Valikuga [Mode 1] on parandusefekt kõige nõrgem ja valikuga [Mode 5] kõige tugevam. Proovige alustada korrigeerimist sättega [Mode 1].
Vahekaart [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Valige režiim
MÄRKUS
Tugevama parandusefekti korral muutub printimistihedus väiksemaks.
Olenevalt printeridraiveri sätetest ei pruugita režiimi [Barcode Adjustment Mode] kuvada. Teavet selle kuvamise kohta vaadake vastavate draiverite kasutusjuhenditest veebijuhendi saidil.
Kui on määratud [Barcode Adjustment Mode], on säte <Hägusa kujutise korrig.> keelatud. Lisaks sellele muutub printimine sätte [Mode 4] või [Mode 5] valimisel aeglasemaks.