> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Väljaprindid on hallikad
6SH5-056

Väljaprindid on hallikad

Põhjuseks võib olla probleem originaali või töökeskkonnaga. Kontrollige järgmist.

Kas originaalil on taustavärv, kas see on plekiline või kas paljundate originaali, nt ajalehte, mis on prinditud õhukesele paberile nii, et teisel poolel olev tekst või kujutised on läbi paberi näha?

Kontrollige originaali ja seejärel seadke õige tihedus.  

Kas valge taust muutub tumedaks?

Muutke sätet <Tausta tihedus>. Sätte <Seadistamine (käsitsi)> muutmisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Olenevalt originaaldokumendi värvist võib see lisaks taustale mõjutada ka dokumendi muid osi.

Kas seade on paigaldatud sobivasse keskkonda?

Paigaldage seade sobivasse kohta.  
Hoidke toonerikassetti 2–3 tundi sobivas asukohas ja proovige seejärel uuesti printida. See võib probleemi lahendada. Kui probleem ei lahene, vahetage toonerikassett uue vastu.