> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Paberil on triibud / väljaprint on ebaühtlane
43HY-06Y

Paberil on triibud / väljaprint on ebaühtlane

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas dokumendiklaas on määrdunud?

Puhastage dokumendiklaas ja sööturi alumine külg.  

Kas olete puhastanud kinnitussõlme?

Puhastage kinnitussõlm.  

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi eemaldamise tõhususe tagamiseks hoidma seadme sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas paberi esiservale tekivad horisontaalsed mustad triibud?

Muutke sätet <Täiust. Korts.(niisk.)/triib.>. Kui määrata olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, muutub printimine aeglasemaks.

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.