> Probleemid püsivad > Kui probleemi ei saa lahendada
43HY-08J

Kui probleemi ei saa lahendada

Võtke ühendust kohaliku Canoni volitatud edasimüüja või Canoni klienditoega.
TÄHTIS
Ärge võtke seadet koost lahti ega parandage seda ise
Kui võtate seadme koost lahti või parandate seda ise, ei pruugi garantii enam kehtida.

Kui võtate Canoniga ühendust

Kui võtate meiega ühendust, siis hoidke käepärast järgmist teavet.
Toote nimi (MF543x / MF542x)
Edasimüüja, kelle käest printeri ostsite
Probleemi üksikasjad (nt mida te tegite ja mis juhtus selle tagajärjel)
Printeri tagaküljel asuv seerianumber
MÄRKUS
Seerianumbri vaatamine juhtpaneelilt
Valige <Olekumonitor>  <Seadme teave>  <Seerianumber>.