> Probleem traadita kohtvõrguühendusega > Te pole kindel, missugust traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID-d või võrguvõtit kasutada
43HY-05W

Te pole kindel, missugust traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID-d või võrguvõtit kasutada

Kontrollige SSID-d ja võrguvõtit järgmiselt.
Kontrollige, kas leiate SSID traadita side marsruuterilt, pääsupunkti seadmelt või pakendikarbilt.
Kasutage traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID või võrguvõtme kontrollimiseks tarkvara Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Traadita side võrguühenduse seadistamise abimees).