> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Prinditud triipkoodi ei saa lugeda
43HY-0EE

Prinditud triipkoodi ei saa lugeda

Võib juhtuda, et väikest triipkoodi või paksudest joontest koosnevat triipkood ei saa lugeda.
Suurendage triipkoodi.
Kui triipkoodi jooned on risti paberi väljumise suunaga, siis pöörake pilti 90 kraadi, et jooned oleksid paberi väljumise suunaga paralleelsed.
Kui probleem püsib pärast eelnevate toimingute läbiviimist, siis muutke režiimi, kasutades selleks printeridraiveris seadet [Barcode Adjustment Mode]. Parandusefekt on seade [Mode 1] korral kõige nõrgem ja seade [Mode 5] korral kõige tugevam. Proovige alustada korrigeerimist seadega [Mode 1].
Vahekaart [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Valige režiim
MÄRKUS
Kui parandamisefekt on tugevam, muutub printimistihedus väiksemaks.
Olenevalt printeridraiveri seadetest ei pruugita režiimi [Barcode Adjustment Mode] kuvada. Teavet selle kuvamise kohta vaadake vastavate draiverite kasutusjuhenditest veebijuhendi saidil.
Kui on määratud [Barcode Adjustment Mode], on seade <Hägusa kujutise korrig.> keelatud. Lisaks sellele muudab seade [Mode 4] või [Mode 5] valimine printimise aeglasemaks.