> Kui te ei saa korralikult printida > Paber kortsub või kooldub > Paber kooldub
43HY-0EJ

Paber kooldub

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õiged paberi formaadi ja tüübi sätted.
Muutke sätte <Paberi kooldumise korrigeer.> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.
Sisestage paber uuesti ja vahetage prinditavat külge (esikülg/tagakülg).
TÄHTIS
Harvadel juhtudel võib see tunnus muutuda olenevalt paberist veelgi märgatavamaks. Sel juhul tühistage printimiseks kasutatava külje muutmine.

Kas kasutate niisket paberit?

Asendage see õige paberiga.  
Valige sättele <Paberi tüüp> õhema paberi jaoks sobiv väärtus. Näiteks kui praegune säte on <Tavapaber 1>, asendage see sättega <Õhuke 1>.
Muutke sätte <Paberi kooldumise korrigeer.> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.