> Paberiummistuste kõrvaldamine > Paberiummistused > Paber kiilub kinni sööturis
43HY-09C

Paber kiilub kinni sööturis

Originaali eemaldamiseks kasutage järgmist toimingut.
Kui sööturisse on asetatud originaalid, siis eemaldage need. Järgige alltoodud juhiseid. Ärge üritage kinnikiilunud paberit seadmest eemaldada jõuga. Kui kinnikiilunud paberit ei õnnestu kergesti eemaldada, jätkake järgmise toiminguga.
1
Eemaldage kinnikiilunud originaal sööturi kaane kaudu.
1
Avage sööturi kaas.
2
Tõmmake originaal ettevaatlikult välja.
3
Tõstke originaali alust ning tõmmake originaal ettevaatlikult välja.
4
Sulgege sööturi kaas.
2
Eemaldage kinnikiilunud originaal sööturi alumiselt küljelt.
1
Avage söötur.
2
Tõmmake originaal ettevaatlikult välja.
3
Sulgege sööturi kaas ettevaatlikult.
3
Asetage originaal uuesti seadmesse.