> Probleem traadita kohtvõrguühendusega > Traadiga kohtvõrgult ei saa ümber lülitada traadita kohtvõrgule ja vastupidi
43HY-0A8

Traadiga kohtvõrgult ei saa ümber lülitada traadita kohtvõrgule ja vastupidi

Ümberlülitamist traadiga kohtvõrgult traadita kohtvõrgule ja vastupidi peate tegema seadme juhtpaneelilt ja võrgusätted uuesti konfigureerima. Kontrollige järgmist.

Kas tegite ümberlülitamistoimingu seadme juhtpaneelilt?

Ühendusmeetodit ei saa muuta ilma juhtpaneeli toiminguteta.  

Kas seade on traadiga või traadita kohtvõrku õigesti ühendatud?

Kontrollige, kas seade on traadiga või traadita kohtvõrku õigesti ühendatud.
MÄRKUS
Pange tähele, et kui valite traadita kohtvõrgu ühendussätteks muust sättest (USB või traadiga kohtvõrk), peate arvutisse installitud draiverid desinstallima ja seejärel need uuesti installima. Lisateavet vaadake veebijuhendi saidilt vastavate draiverite kasutusjuhenditest.