> Kui ei õnnestu korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Väljaprindid on määrdunud
43HY-0C6

Väljaprindid on määrdunud

Põhjuseks võib olla probleem töökeskkonnaga või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas plekid tekivad siis, kui seadet kasutatakse väga kuivas keskkonnas?

Määrake sätte <Madala niiskuse režiim> olekuks <Sees>.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimistihedus olla seadme kasutamisel suure õhuniiskusega keskkonnas väiksem või ebaühtlane.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi tõhusaks eemaldamiseks hoidma seadet sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.