> Kui ei õnnestu korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Väljaprindid on tuhmunud
43HY-0C9

Väljaprindid on tuhmunud

Põhjuseks võib olla asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õiged paberi formaadi ja tüübi sätted.

Kas väljaprint on olenevalt paberi tüübist või keskkonnatingimustest tuhmunud või ebaühtlase tihedusega?

Muutke sätet <Kinnituse täiustamine>. Režiimisätte muutmisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võivad tühjadesse kohtadesse ilmuda varikujutised.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi tõhusaks eemaldamiseks hoidma seadet sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.  

Kas väljaprindid on kohe pärast toonerikasseti vahetamist tuhmunud?

Väljaprindid võivad olla tuhmid vahetult pärast vanade toonerikassettide asendamist uutega. Sel juhul võib probleem laheneda, kui määrata sätte <Väh. prin. häg. kas. vah. jrl> olekuks <Sees>.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, jõustub säte toonerikassettide järgmisel vahetamisel.
Pärast toonerikasseti väljavahetamist on vaja veidi aega, et tooner kassetis ühtlaselt jaotuks.