> Kui ei õnnestu korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Paberil on triibud / väljaprint on ebaühtlane
43HY-0CC

Paberil on triibud / väljaprint on ebaühtlane

Põhjuseks võib olla asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas dokumendiklaas on määrdunud?

Puhastage dokumendiklaas ja sööturi alumine külg.  

Kas olete puhastanud kinnitussõlme?

Puhastage kinnitussõlm.  

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi tõhusaks eemaldamiseks hoidma seadet sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas kasutate seadet suure õhuniiskusega keskkonnas?

Muutke sätet <Kõrge niiskuse režiim>. Kui määrata selle sätte olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees> ja kasutate seadet väga kuivas keskkonnas, võivad prinditud kujutised ja tekst olla hägused.

Kas väljaprint on olenevalt paberi tüübist või keskkonnatingimustest tuhmunud või ebaühtlase tihedusega?

Muutke sätet <Kinnituse täiustamine>. Režiimisätte muutmisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võivad tühjadesse kohtadesse ilmuda varikujutised.

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.