> Kui ei õnnestu korralikult printida > Paber kortsub või kooldub > Paber kortsub
43HY-0CR

Paber kortsub

Põhjuseks võib olla asjaolu, et paber pole õigesti sisestatud või ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas paber on õigesti sisestatud?

Kui paber pole sisestatud allapoole piirjoont või asetseb viltuselt, võib see kortsuda.  

Kas kasutate niisket paberit?

Asendage see õige paberiga.  

Kas see probleem ilmneb ümbrikele või õhukesele paberile printimisel?

Muutke sätte <Paberi kortsumise korr.> väärtust. <Režiim 1> on tõhus ümbrike korral. <Režiim 2> tagab suurema paranduse ning on tõhus ümbrike ja õhukese paberi korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Kui määratud on <Režiim 1> või <Režiim 2>, võivad prinditud kujutised olla hägused.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.