> Kui ei õnnestu korralikult printida > Paber pole õigesti söödetud > Paberit pole söödetud / korraga on söödetud kaks või enam lehte
43HY-0CX

Paberit pole söödetud / korraga on söödetud kaks või enam lehte

Sisestage paber õigesti.
Tuulutage paberivirna korralikult, et paberilehed poleks omavahel kokku kleepunud.
Kontrollige, kas paber on õigesti sisestatud.  
Kontrollige, kas sisestatud paberilehtede arv ja paberitüüp on sobivad.
Kontrollige, et koos ei oleks sisestatud erineva formaadi või tüübiga paberit.
Mõnel juhul ei pruugi paberi paksusest tulenevalt õigesti sisestamine õnnestuda. Sellisel juhul muutke paberi suunda või pöörake paber ümber.