> Teated ja tõrkekoodid > Iga teate korral rakendatavad meetmed
43HY-08S

Iga teate korral rakendatavad meetmed

Kontrollige järgmist, et leida iga teate võimalikud põhjused ja lahendused.
Kui faksi ei õnnestu saata, mälu on täis või tekib talitlusprobleem, kuvatakse ekraanil teade.
Kasutusel võib olla võltsitud või mitte-Canoni kassett. Kassetis olevat kogust ei saa õigesti kuvada.
Serdi autentimise ajal tekkis tõrge.
Mustvalge kopeerimine on piiratud. Saadaval on ainult värviline kopeerimine.
Mustvalge printimine on piiratud. Saadaval on ainult värviline printimine.
Ei saa analüüsida autentimisserveri sertifikaati.
Rühmale salvestatud sihtkohtade tüüpi ei saa muuta.
Pääsupunkti ei leita.
Ei saa printida. Sisestatud võib olla mitte-Canoni kassett või võltskassett.
Vastuvõetud andmeid ei saa printida.
Faksi ei saa vastu võtta. Veenduge, et saatja oleks faksi õigesti saatnud.
Pilti ei saa tuvastada.
Ei saa saata, kuna määratud on üle ühe sihtkoha.
Rühma sihtkohti ega mitut sihtkohta ei saa korraga määrata.
Rühma sihtkohti ei saa määrata, kui toru on hargil.
Neid seadeid ei saa kasutada. Määratud sihtkohta saatmine on piiratud.
Kasseti sidetõrge: kasutusel võib olla võltsitud või mitte-Canoni kassett.
Kassetiga andmevahetuse tõrge. Ei saa printida. Sisestatud võib olla mitte-Canoni kassett või võltskassett.
Muutke autentimisparooli.
Kontrollige autentimisseadeid.
Värviline kopeerimine on piiratud. Saadaval on ainult mustvalge kopeerimine.
Värviline printimine on piiratud. Saadaval on ainult mustvalge printimine.
Kopeerimine on piiratud.
Ühendust ei saanud luua.
Ei saanud ühendada. Kontrollige PSK-seadeid.
Ühendust ei saanud luua. Pääsupunktiga ühendatavate seadmete maksimaalne arv on täis.
Arvutikaudse hõlpsa ühenduse kaudu ei saanud ühendust luua. Seade taaskäivitatakse.
Ei saa ühendust juhtmevaba LAN-i kasutades. Lülitage peatoide VÄLJA ja SISSE, seejärel konfigureerige seaded uuesti.
Ei saa ühendust WPS-i kasutades. Oodake hetk, seejärel konfigureerige seaded uuesti.
Juhtmevabade seadmete ühendusi ei õnnestunud tuvast.
Ei saanud puhastada.
Ei saanud korrigeerida.
Avatud süsteemi ei saanud autentida. Kontrollige WEP-seadeid.
Jagatud võtit ei saanud autentida. Kontrollige WEP-seadeid.
Püsiühendus on katkestatud.
Arvutikaudne hõlbus ühendus lõppes ajalõpu tõttu Seade taaskäivitatakse.
Kasseti kasutusea lõpp.
Faksimine on piiratud.
Laadige paber.
Kassett on tühjenemas
Mälu täis (Kaitstud printimine)
Mälu on täis (Jäta viga vah.)
Mälukandjalt printimine on piiratud.
Sihtkoht ei vasta.
Host ei vasta.
Paber ummistus.
Paberi suurus ja seaded ei ühti
Pange kassett valmis.
Printimine on piiratud.
Kaugskannimine on piiratud.
Skannimine on piiratud.
Määrake õige autentimisinfo.
Määrake autentimiseks vajalik info.
Uute sihtkohtade määramine ja salvestamine on piiratud.
Autentimisserveri sertifikaat on aegunud.
Autentimisserveri sertifikaat on vale.
Arvuti on piiratud.
WEP-võti on valesti seatud. Kontrollige WEP-seadeid.
Faksinumber sisaldab liiga palju kohti.
Mälu on täis.
Mälu on täis. Sisestage originaali tüübi seaded uuesti.
Mälu on täis. Skannimine tühistatakse. Kas soovite printida?
Sisestatud tähemärkide arv on vale või kasutatakse sobimatuid märke.
USB-mälukandja on piiratud.
Kasutage vajaliku autentimiseteabe määramiseks kaugkasutajaliidest.