> Probleem traadita kohtvõrguühendusega > Võrguga ei õnnestu ühendust luua (traadita kohtvõrk)
43HY-09X

Võrguga ei õnnestu ühendust luua (traadita kohtvõrk)

Põhjuseks võib olla asjaolu, et seadme, traadita side marsruuteri või pääsupunkti sätted on valed. Kontrollige järgmist.
Vt ka allpool olevaid teemasid.

Kas seade on õigesti installitud ja võrguühenduseks valmis?

Kontrollige võrguühendust. Kui seade ei saa traadita side kohtvõrguga ühendust luua

Kas Avamenüü kuval on traadita side kohtvõrgu ikoon?

Kontrollige, kas traadita kohtvõrguühendus on valitud.

Kas olete kontrollinud traadita side marsruuteri või pääsupunkti sätteid?

Kontrollige, kas võrguvõti on õigesti määratud.
MÄRKUS
Lisateabe saamiseks võrguvõtme kontrollimise kohta vt traadita side marsruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.
Kontrollige, et poleks valitud automaatselt loodud krüptimisvõti (kuueteistkümnendsüsteem). Ühenduse lubamiseks ilma traadita side marsruuteri või pääsupunkti sätteid muutmata konfigureerige traadita kohtvõrguühendus käsitsi.
Kui traadita side marsruuter või pääsupunkt on seadistatud allpool toodud viisil, muutke marsruuteri sätteid.
Seadme ja arvuti MAC-aadress on tagasi lükatud MAC-aadressi paketi filtreerimise funktsiooni poolt*.
Kui traadita side ühenduseks kasutatakse ainult IEEE 802.11n sidet, on valitud WEP või WPA/WPA2 krüptimisviisiks on määratud TKIP.
*Funktsioon, mis lubab ühendust ainult määratud MAC-aadressidega seadmetega ja keelab muud andmesideühendused.

Kas arvutiga ühendatud traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID ja printeriga ühendatud traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID on samad?

Kontrollige printeri ja arvuti sätteid.
Seadmega ühendatud SSID kontrollimine  
Arvutiga ühendatud SSID kontrollimine  
Kui need on erinevad, määrake seadme jaoks uuesti traadita kohtvõrguühenduse sätted.  
MÄRKUS
Traadita kohtvõrgu sätete lähtestamine
Valige traadita side marsruuteriks või pääsupunktiks see, mille SSID-ga on ühendatud arvuti.