> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Väljaprindi servas on plekid
43HY-040

Väljaprindi servas on plekid

Põhjuseks võib olla probleem veerisesätetega või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õige paberiformaat ja -tüüp.

Kas prindite andmeid ilma veeristeta?

See probleem esineb siis, kui printeridraiveris on määratud olematud veerised. Veenduge, et prinditava dokumendi ümber oleksid veerised.
Vahekaart [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Kas paberi servad määrduvad järjestikusel printimisel? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

See probleem võib ilmneda siis, kui prindite järjest dokumente, mis sisaldavad pooltoonides pilte*. Muutke sätte <Puhasta kinnitussõlm automaatselt> või <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> väärtust. Kui valite sätte <Puhasta kinnitussõlm automaatselt>, saate konfigureerida kinnitussõlme automaatse puhastamise, et vältida määrdumist. Mida kõrgema taseme sätte <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> väärtuseks määrate, seda sagedamini toimub regulaarne puhastamine.  
*Pooltoonid tabelilahtrites, graafikutes, esitlusmaterjalide taustal, fotodel jne.
MÄRKUS
Puhastamisel funktsiooniga <Puhasta kinnitussõlm automaatselt> väljastatakse iga kord leht paberit.
Kui määrate sätte <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> väärtuseks kõrgema taseme, muutub printimine aeglasemaks.
Kui probleem pärast sätte <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> muutmist ei parane või kui te ei soovi valida funktsiooni <Puhasta kinnitussõlm automaatselt>, teostage <Kinnitussõlme puhastamine (paberi tagakülje määrdumise vähendamine)>.  
MÄRKUS
Toiming on tõhusam, kui seda tehakse umbes tund aega pärast eelmist printimist.