> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Paberi tagakülg on määrdunud
43HY-04C

Paberi tagakülg on määrdunud

Põhjuseks võib olla määrdunud kinnitussõlm või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas sisestasite paberi, millel on väiksem pind kui prinditavatel andmetel?

Kontrollige, et paberi formaat sobiks kokku prinditavate andmete väljaprindi suurusega.

Kas olete puhastanud kinnitussõlme?

Puhastage kinnitussõlm.  

Kas paberi servad määrduvad järjestikusel printimisel? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

See probleem võib ilmneda siis, kui prindite järjest dokumente, mis sisaldavad pooltoonides pilte*. Muutke sätte <Puhasta kinnitussõlm automaatselt> või <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> väärtust. Kui valite sätte <Puhasta kinnitussõlm automaatselt>, saate konfigureerida kinnitussõlme automaatse puhastamise, et vältida määrdumist. Mida kõrgema taseme sätte <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> väärtuseks määrate, seda sagedamini toimub regulaarne puhastamine.  
*Pooltoonid tabelilahtrites, graafikutes, esitlusmaterjalide taustal, fotodel jne.
MÄRKUS
Puhastamisel funktsiooniga <Puhasta kinnitussõlm automaatselt> väljastatakse iga kord leht paberit.
Kui määrate sätte <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> väärtuseks kõrgema taseme, muutub printimine aeglasemaks.
Kui probleem pärast sätte <Kinnitussõlme regulaarpuhast.> muutmist ei parane või kui te ei soovi valida funktsiooni <Puhasta kinnitussõlm automaatselt>, teostage <Kinnitussõlme puhastamine (paberi tagakülje määrdumise vähendamine)>.  
MÄRKUS
Toiming on tõhusam, kui seda tehakse umbes tund aega pärast eelmist printimist.