> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Väljaprindid on tuhmunud
43HY-044

Väljaprindid on tuhmunud

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õiged paberi formaadi ja tüübi sätted.

Kas kasutate paberit, milles on palju paberitolmu? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Palju paberitolmu sisaldava paberi kasutamisel võivad väljaprindid olla tuhmunud või triipudega. Kui määrata sätte <Paberitolmuga paberi korrig.> olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.

Kas väljaprint on olenevalt paberi tüübist või keskkonnatingimustest tuhmunud või ebaühtlase tihedusega?

Muutke sätet <Kinnituse täiustamine>. Režiimisätte muutmisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Sätte <Režiim 2> korral on tulemus parem kui sätte <Režiim 1> korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.
Suurema parandusefekti määramisel võivad väljaprindid olla kooldunud või printimine aeglasem.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Kui määrate olekuks <Sees>, võivad tühjadesse kohtadesse ilmuda varikujutised.

Kas kasutate seadet suure õhuniiskusega keskkonnas? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Kui määrata sätte <Väh. tooneri kinnit. plekki 2> olekuks <Režiim 2>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui valite sätte <Režiim 2>, võivad väljaprindid koolduda.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi eemaldamise tõhususe tagamiseks hoidma seadme sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.  

Kas väljaprindid on kohe pärast toonerikasseti vahetamist tuhmunud?

Väljaprindid võivad olla tuhmuned kohe pärast vanade toonerikassettide asendamist uutega. Sel juhul võib probleem laheneda, kui määrata sätte <Väh. prin. häg. kas. vah. jrl> olekuks <Sees>.  
MÄRKUS
Kui valite oleku <Sees>, jõustub säte toonerikassettide järgmisel vahetamisel.
Pärast toonerikasseti väljavahetamist on vaja veidi aega, et tooner kassetis ühtlaselt jaotuks.