> Kui te ei saa korralikult printida > Paber kortsub või kooldub > Paber kortsub
6SH5-04K

Paber kortsub

Põhjuseks võib olla, et paber pole õigesti sisestatud või ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas paber on õigesti sisestatud?

Kui paber pole sisestatud allapoole piirjoont või asetseb viltuselt, võib see kortsuda.  

Kas kasutate niisket paberit?

Asendage see õige paberiga.  

Kas see probleem esineb tavapaberile või õhukesele paberile printimisel? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Muutke sätte <Paberi kortsumise korr.> väärtust. Parandusefekt on sätte <Režiim 2> korral suurem kui sätte <Režiim 1> korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Suurema parandusefekti määramisel võivad väljaprindid olla tuhmid või printimine aeglasem.

Kas see probleem ilmneb ümbrikele või õhukesele paberile printimisel? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Muutke sätte <Paberi kortsumise korr.> väärtust. <Režiim 1> on tõhus ümbrike korral. <Režiim 2> tagab suurema paranduse ning on tõhus ümbrike ja õhukese paberi korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Kui määratud on <Režiim 1> või <Režiim 2>, võivad prinditud kujutised olla hägused.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.