> Kui te ei saa korralikult printida > Paber kortsub või kooldub > Paber kooldub
43HY-04H

Paber kooldub

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õiged paberi formaadi ja tüübi sätted.
Muutke sätte <Paberi kooldumise korrigeer.> väärtust. Parandusefekt on sätte <Režiim 2> korral suurem kui sätte <Režiim 1> korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Suurema parandusefekti määramisel võivad väljaprindid olla tuhmid või printimine aeglasem.
Sisestage paber uuesti ja vahetage prinditavat külge (esikülg/tagakülg).
TÄHTIS
Harvadel juhtudel võib see tunnus muutuda olenevalt paberist veelgi märgatavamaks. Sel juhul printige eelmise lehe tagaküljele.

Kas kasutate niisket paberit?

Asendage see õige paberiga.  
Valige sättele <Paberi tüüp> õhema paberi jaoks sobiv väärtus. Näiteks kui praegune säte on <Tavapaber 1>, asendage see sättega <Õhuke 1>.
Muutke sätte <Paberi kooldumise korrigeer.> väärtust. Parandusefekt on sätte <Režiim 2> korral suurem kui sätte <Režiim 1> korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Suurema parandusefekti määramisel võivad väljaprindid olla tuhmid või printimine aeglasem.

Kas kasutate seadet suure õhuniiskusega keskkonnas? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Kui määrata sätte <Väh. tooneri kinnit. plekki 2> olekuks <Režiim 1>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui valite oleku <Režiim 1>, võivad väljaprindid olla tuhmid.