> Paberiummistuste likvideerimine > Paberiummistused > Paber kiilub kinni sööturis
43HY-039

Paber kiilub kinni sööturis

Originaali eemaldamiseks kasutage järgmist toimingut.
Kui sööturisse on asetatud originaalid, siis eemaldage need. Järgige alltoodud juhiseid. Ärge kasutage kinnikiilunud paberi seadmest eemaldamisel jõudu. Kui kinnikiilunud paberit ei saa kergesti eemaldada, jätkake järgmise toiminguga.
1
Eemaldage kinnikiilunud originaal sööturi kaane kaudu.
1
Avage sööturi kaas.
2
Tõmmake originaal ettevaatlikult välja.
3
Tõstke originaali alust ning tõmmake originaal ettevaatlikult välja.
4
Sulgege sööturi kaas.
2
Eemaldage kinnikiilunud originaal sööturi alumiselt küljelt.
1
Avage söötur.
2
Tõmmake originaal ettevaatlikult välja.
3
Sulgege sööturi kaas ettevaatlikult.
3
Asetage originaal uuesti seadmesse.