> Probleem traadita kohtvõrguühendusega > Traadita kohtvõrku ja traadiga kohtvõrku ei saa samal ajal ühendada
43HY-03H

Traadita kohtvõrku ja traadiga kohtvõrku ei saa samal ajal ühendada

Traadita kohtvõrku ja traadiga kohtvõrku ei saa samal ajal ühendada.
Korraga saab kasutada järgmisi ühendusi: USB-kaabel ja traadita kohtvõrk või USB-kaabel ja traadiga kohtvõrk.