> Üldised probleemid > Tõrke märgutuli põleb või vilgub
6SH5-006

Tõrke märgutuli põleb või vilgub

Tõrke korral tõrke märgutuli põleb või vilgub. Kontrollige järgmist.

Kas paber on õigesti laaditud?

Kontrollige, kas paber on õigesti sisestatud.  

Kas tekkinud on paberiummistus?

Kontrollige, kas on tekkinud paberiummistus. Paberiummistuse korral kuvatakse ekraanil teade. Eemaldage kinnikiilunud paber, järgides ekraanil olevaid juhiseid.

Kas ekraanil kuvatakse mõni teade?

Kui esineb probleem, kuvatakse ekraanil teade. Rakendage teates soovitatud meetmeid.

Taaskäivitage seade.

Lülitage seade välja, oodake vähemalt 10 sekundit ning lülitage seejärel uuesti sisse.
MÄRKUS
Kui probleem on lahendatud, kustub tõrke märgutuli ära ja ekraan naaseb põhifunktsioonide kuvale. Kui tõrget ei saa lahendada, pöörduge kohaliku volitatud Canoni edasimüüja või Canoni abiliini poole.