> Korduma kippuvad küsimused > Vastuvõetud fakside edasisaatmine e-postiga
6SH5-002

Vastuvõetud fakside edasisaatmine e-postiga

Konfigureerige seade fakside automaatseks edasisaatmiseks aadressiraamatus registreeritud e-posti aadressile. Tehke järgmised toimingud.

1. toiming: registreerige edasisaatmiseks e-posti aadress aadressiraamatus

1
Valige avamenüü kuval <Aadressiraamat>.
2
Valige <Salvesta sihtkoht.>.
Kui avaneb kuva, kus palutakse sisestada aadressiraamatu PIN-kood, siis
3
Valige sihtkoha tüübiks <E-post>.
4
Valige <Nimi> ja sisestage aadressiraamatus registreerimiseks nimi.
Nime registreerimine väljal <Nimi> on valikuline. Kui nimi on väljal <Nimi> registreeritud, saab sihtkohta otsida alfabeetiliselt.
5
Valige <Rakenda>.
6
Valige <E-posti aadress> ja sisestage registreerimiseks e-posti aadress.
7
Valige <Rakenda>.
8
Valige <Registreeri kui>.
9
Valige <Lemmikud> või <Koodvalimine>.
Kui valite suvandi <Koodvalimine>, siis valige sihtkoha number või valige <Kas. numbriklahve> ja sisestage sihtkoha number.
10
Valige <Rakenda>.
Sellega on edasisaatmiseks e-posti aadressi registreerimine aadressiraamatus lõpule jõudnud.

2. toiming: konfigureerige seade fakside automaatseks edasisaatmiseks

1
Valige avamenüü kuval <Menüü>.
2
Valige <Funktsiooniseaded>  <Võta/edasi>  <Faksiseaded>.
3
Valige <Edastamise seaded>  <Edastamise funktsioon>.
4
Valige seade <Kasuta edastamise funktsiooni> olekuks <Sees>.
5
Määrake edasisaatmiseks aadress ja failinimi.
1
Valige <Edastamise sihtkoht>.
2
Märkige aadressiraamatus edasisaatmiseks kasutatava e-posti aadressi ruut.
3
Valige <Rakenda>.
4
Valige <Failinimi> ja määrake failinimena kasutatav märgistring.
MÄRKUS
Kui te ei määra väljal <Failinimi> märgistringi, määratakse failinimi järgmises formaadis: sidehalduse number (neli kohta)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolm kohta).failinimelaiendi nimi. Väljal <Failinimi> määratud märgistring lisatakse nende failinimede algusesse.
6
Valige <Rakenda>.
Sellega on faksi automaatse edasisaatmine konfigureerimine lõpule jõudnud.
Seade edastab nüüd kõik vastu võetud faksid määratud sihtkohta automaatselt.
Kui edasisaatmine nurjub, siis
Dokumentide, mille edastamine nurjus, mälusse salvestamiseks