> Paljundamise/printimise probleemid > Väljastatakse tühi paber
43HY-01A

Väljastatakse tühi paber

Kontrollige toonerikassettide olekut.

Kas toonerikassetid on õigesti paigaldatud?

Paigaldage uuesti toonerikassetid.  

Kas mõne toonerikasseti kasutusiga on läbi?

Kontrollige kassetis olevat toonerikogust.