> Paljundamise/printimise probleemid > Väike paljundustihedus
6SH5-033

Väike paljundustihedus

Põhjuseks võib olla, et skannimisklaas või söötur on mustad või paljundamise seaded pole õiged. Kontrollige järgmist.

Ega skannimisklaas või söötur pole mustad?

Puhastage dokumendiklaas või söötur.

Kas paljundamisseaded on õiged?

Kontrollige paljundamissätete alt pildi kvaliteedi ja tiheduse reguleerimise sätteid. Vajaduse korral muutke neid.

Kas muutsite paljundamise vaikeseadeid?

Kui muutsite vaikesätteid toiminguga <Vaikeseadete muutmine (kopeerimine)>, siis lähtestage sätted, et taastada tehase vaikesätted.