> Paljundamise/printimise probleemid > Tundub, et printimine on aeglane
43HY-018

Tundub, et printimine on aeglane

Põhjuseks võib olla, et vaba mäluruumi on vähe. Kontrollige järgmist.
MÄRKUS
Järgmised nähtused kuuluvad seadme omaduste hulka ja need ei tähenda kõrvalekallete esinemist.
Esimese lehe printimiseks kulub natuke aega.
Printimiskiirus võib olla aeglasem sõltuvalt laaditud paberi suunast. Võimaluse korral muutke paberi suunda.
Pärast järjestikuse printimise sessiooni või printimist kitsale paberile printimise kiirus väheneb või printimine peatatakse, et põhiseade saaks temperatuuri või pildi kvaliteeti reguleerida.
Kui printimine peatatakse, siis oodake natuke. Printimine jätkub, kui reguleerimine on lõpule viidud.

Kas vaba mäluruumi on vähe?

Printige, saatke või kustutage mällu talletatud mittevajalikud andmed.  

Kas kasutate kaitstud printimise funktsiooni?

Kui kaitstud printimise funktsiooni parajasti ei kasutata, on soovitatav määrata sätte <Kasuta kaitstud printimist> olekuks <Väljas>.