> Faksi/telefoni probleemid > Telefonilt automaatselt faksile lülitamine ja vastupidi ei ole võimalik
43HY-01S

Telefonilt automaatselt faksile lülitamine ja vastupidi ei ole võimalik

Põhjuseks võib olla, et vastuvõturežiim või vastuvõtuseaded on valed või vaba mäluruumi on vähe. Kontrollige järgmist.

Kas masin on konfigureeritud automaatselt ümberlülituma telefonilt faksile ja vastupidi?

Kontrollige, kas vastuvõturežiimiks on määratud <Faks/tel (automaatne lülitus)>, <Automaatvastaja> või <Võrgulülitus>.  
Kui seadeks on määratud <Automaatvastaja>, kontrollige, et automaatvastaja oleks ühendatud seadmega, selle toide oleks sees ning et vastuvõtu audioteade salvestatakse korralikult.

Kas vaba mäluruumi on vähe?

Printige, saatke või kustutage mällu talletatud mittevajalikud andmed.  

Ega seade <Helina algusaeg> pole liiga lühike?

Kui säte <Helina algusaeg> on liiga lühike, ei pruugita faksi vastuvõtmist tuvastada ja selle tulemusel heliseb väline telefon. Seadistage <Helina algusaeg> piisavalt pikaks.  

Ega telefoniliini seisukord pole halb?

Kui telefoniliini seisukord on halb, muutke sätet <Vastuvõtu alustamise kiirus>.  

Kas saatev seade toetab faksi identifitseerimissignaali (CNG signaal)?

Sissetulev kõne seadmest, mis ei suuda edastada faksi identifitseerimissignaali, ei lülita seda seadet faksi vastuvõturežiimile. Võtke faks vastu käsitsi.