> Faksi/telefoni probleemid > Vastuvõetud faksi ei saa välja printida
6SH5-03C

Vastuvõetud faksi ei saa välja printida

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikasseti kasutusiga on läbi. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Sisestage paber, millele saab vastuvõetud faksidokumendi korralikult printida.  
Kontrollige paberiformaadi sätet.  

Kas toonerikassetid on õigesti paigaldatud?

Paigaldage uuesti toonerikassetid.  

Kas mõne toonerikasseti kasutusiga on läbi?

Kontrollige kassetis olevat toonerikogust.  

Vastuvõetud dokumenti ei saa kahepoolselt printida

Kontrollige vastuvõetud faksidokumendi kahepoolse printimise sätteid.