> Faksi/telefoni probleemid > Fakse ei saa vastu võtta
6SH5-039

Fakse ei saa vastu võtta

Põhjuseks võib olla vale vastuvõturežiim või valed vastuvõtuseaded. Kontrollige järgmist.

Kas võtate faksi vastu automaatselt?

Kontrollige, kas vastuvõturežiimiks on määratud <Faks/tel (automaatne lülitus)>, <Automaatne>, <Automaatvastaja> või <Võrgulülitus>.  
Kui seadeks on määratud <Automaatvastaja>, kontrollige, et automaatvastaja oleks ühendatud seadmega, selle toide oleks sees ning et vastuvõtu audioteade salvestatakse korralikult.
Mäluruum hakkab täis saama. Printige, saatke või kustutage mällu talletatud mittevajalikud andmed.  

Kas võtate faksi vastu käsitsi?

Kontrollige, kas vastuvõturežiimiks on määratud <Käsitsi>.  
Enne telefonitoru hargile panemist valige <Alusta vastuv.> või sisestage kaugvastuvõtu ID number. Kui panete toru hargile enne, siis side katkeb.

Kas kasutate faksi vastuvõtmiseks optilist fiiberliini?

Seadet saab kasutada analoogliinidega. Optilise fiiberliini või IP-telefoniliini kasutamisel ei pruugi seade korralikult töötada sõltuvalt ühenduskeskkonnast või ühendatud seadmetest. Sellisel juhul pöörduge optilise fiiberliini või IP-telefoni pakkuja poole.

Kas võtate faksi vastu faksi teabeteenustelt?

Kontrollige sätet <Valige liini tüüp> ja veenduge, et telefoniliini tüübiks oleks toonvalimine.  
Kui selleks on impulssvalimine, määrake sihtkoht, valides nupu Toon vahekaardil <Sisest. sihtk.>, ja seejärel sisestage sihtkoht. Kui valite sihtkoha pärast nupu Toon valimist, edastatakse toonisignaali isegi siis, kui kasutatakse impulssvalimist.
Teostage vastuvõtmise toiming, järgides faksi teabeteenustelt saadud hääljuhiseid.