> Faksi/telefoni probleemid > Vastuvõetud faksid pole väljaprintimisel selged
6SH5-03A

Vastuvõetud faksid pole väljaprintimisel selged

Põhjuseks võib olla, et saatva seadme skannimisala on must või selle seadme vastuvõtuseaded on valed. Kontrollige järgmist.

Kas saatva seadme skannimisala on must?

Paluge saatjal kontrollida, kas tema seadme skannimisala on must.

Kas osa vastuvõetud lehe sisust on puudu?

Joondage paberijuhikud vastu paberi serva.  
Veenduge, et printimiseks kasutatakse sobiva suurusega paberit.  
Määrake sätte <Kasuta Vähenda VV suurust> olekuks <Sees>.